Ana sayfa Sigorta Hukuku Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Görev

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Görev

PAYLAŞ
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Görev
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Görev

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi (ZMSS)‘nden doğan uyuşmazlıklarda dava açmak isteyen taraf genel mahkeme yolunu seçebileceği gibi, 5684 sayılı Sigortacılık Sanunu’nun 30. maddesi’ne göre, Sigorta Tahkim Komisyonu’nu da seçebilir.

Zarar gören üçüncü kişilerin açacağı davalarda görev
Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde ticari davalar düzenlenmiş olup, bu kanun hükmüne göre tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın, kanununda düzenlenmiş olan hususlardan doğan davaların, ticari davalar olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, TTK 1401-1520. maddelerinde sigorta hukuku’nun düzenlendiği ve TTK 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlendiği için, “Ticaret Mahkemeleri” görevli kabul edilmiştir.

2- Sigorta şirketinin açacağı davalarda görev (Rücu)
Hangi durumlarda sigorta şirketinin sigortalıya karşı rücu edebileceği, ZMSS Genel Şartları‘nın B. maddesinin 4. bendinde düzenlenmiştir. Bu maddede sayılan şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketi üçüncü kişinin zararını öder ve sigortalının kusuru oranında sigortalıya rücu eder. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘a göre , ZMSS poliçesine dayalı olarak sigorta şirketince sigortalı aleyhine açılan davalarda görevli mahkemeler “Tüketici Mahkemeleri”dir. Çünkü, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamakta ve kanunun 3. maddesinin (l) bendinde, tüketici işlemi, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder” biçiminde tanımlanmıştır.

Yine aynı kanunun 73. maddesinin birinci bendinde, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalarda Tüketici Mahkemeleri görevli kılınmıştır. Bunun yanında Kanun’un 83. maddesine baktığımızda, eğer taraflardan bir tanesi tükeci ise, onun yaptığı işlemler ile ilgili olarak diğer kanunlarda bir düzenleme varsa, buna rağmen bu işlemin tüketici işlemi olduğu ve bu kanunun görev ve yetkiye dair olan düzenlemesini engellemeyeceği belirtilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here