Ana sayfa Sigorta Hukuku Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Zamanaşımı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Zamanaşımı

PAYLAŞ
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi Dogan Davalarda Zamanasimi
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi Dogan Davalarda Zamanasimi

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlıklarda, zamanaşımını belirlemek için, Türk Ticaret Kanunu’na, Karayolları Trafik Kanunu’na ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Genel Şartları’na bakmamız gerekecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1420 maddesine baktığımızda, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tüm alacakların muaccel olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Yani bu 2 sene içerisinde hakkımızı kullanmazsak, hak zamanaşımına uğrar. Aynı kanunun bu maddesi 2 senelik zamanaşımı konusuna, TTK 1482 madde hükmünü istisna sayarak, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin taleplerde, her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 6 sene geçmesi durumunda zamanaşımına uğrayacağını belirtmiştir. Yani, rizikodan itibaren 6 sene ve alacak muaccel olduktan sonra 2 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır.

Karayolları Trafik Kanunu’nda da benzer bir düzenlemeye gidilmiştir. Kanunun 109 maddesinde, Motorlu araçlardan doğan maddi zararlara dair olan taleplerin, zarar gören kişinin zararı ve tazminatta sorumlu olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 sene içerisinde ve her durumda, kaza gününden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir. Ancak, dava cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş ise, bu durum, maddi tazminat talepleri için de geçerli olacaktır.

Şartlar gerçekleşir de, tazminattan sorumlu kişiye karşı zamanaşımında kesilme olursa, bu durum sigortacı için de geçerli olup, onun için de kesilmiş olur. Zarar görene karşı, tazminat yükümlülüğünü yerine getirmiş olan kişi, kendi yükümlülüğünü eksiksiz olarak yerine getirdikten ve kimlere rücu edebileceğini öğrendiği günden başlayarak, 2 sene içerisinde bu hakkı zamanaşımına uğrar.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın C.8 maddesi de Karayolları Trafik Kanunu 109 maddesi ile aynı düzenlemeyi yapmıştır. Yine aynı şekilde, zarar gören kişi, zararı ve tazminatta sorumlu olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren zamanaşımı 2 yıldır ve her durumda, kaza gününden itibaren 10 yıldır ve yine, dava cezayı gerektiren bir fiilden doğarsa ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş ise, buradaki zamanaşımı süreleri, maddi tazminat talepleri için de geçerli olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here