Tüm Yazılar

Alp DEMİRKAYA Makaleleri

 1. Toshiba'dan 6 dakikada dolan araç pili
 2. Almanya'da Elektrikli Araçlar İçin Şarj Sorunu
 3. Kazalı Aracını Satan da Değer Kaybı Talep Edebilcek
 4. ÖTV Muafiyeti ile Araç Alan Engellinin Vefatı
 5. Anahtar Kullanılarak Araç Çalınması
 6. Riskli Sigortalılar Havuzu
 7. Sigorta Şirketinin İbrası
 8. Arabanın satılmasından sonra Zorunlu Trafik Sigortası'nın akıbeti
 9. Araç Değer Kaybı Hesaplamasında Yargıtay Kriterleri Dikkate Alınmalı mı?
 10. Sigortada Aydınlatma Yükümlülüğü
 11. Oto Yıkama Servisinin Sorumluluğu
 12. Kasko Tazminatında ÖTV indirimi
 13. Kira Bedeli Sigortası
 14. ZMSS Kapsamında Sigortaya Belge Verme Yükümlülüğü
 15. Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu
 16. Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Bağlamında Yurtdışından Alınan Ehliyetler
 17. Kasko Sözleşmesinde "Dain-i Mürtehin"
 18. Yargıtay'a Göre Araç Mahrumiyeti Tazminatı
 19. Hatalı Tramer Kaydı: Değer Kaybı
 20. Hazine Müsteşarlığı'dan ‘Tavan Fiyat’ uyarısı
 21. Bilirkişi Raporu: Değer Kaybı
 22. Güvence Hesabı: Çalınmış veya Gasp Edilmiş Araçlar
 23. Güvence Hesabı: Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının Olmaması
 24. Güvence Hesabı: Aracın Tespit Edilememesi
 25. Trafik Kazalarında Güvence Hesabı, Güvence Hesabı Nedir?
 26. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Zamanaşımı
 27. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Hangi Mahkeme Yetkilidir.
 28. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Sözleşmesinden Doğan Davalarda Görev
 29. TTK 1473 - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
 30. Yabancı Plakalı Araçla Kaza Yaparsak?
 31. Ticari Kazanç Kaybı Tazminatı - Kazanç Kaybı Nedir - Kazanç Kaybı Hesaplama
 32. Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir? - Araç Değer Kaybı
 33. Araç Değer Kaybı Dosyaları'nın Unsurları 2017
 34. Şirketlerin Web Sitesi Zorunluluğu - Şirketlerin WebSite Kurma Yükümlülüğü
 35. Facebook üstünden hakarete uğramak - İnternet üzerinden hakarete uğramak
 36. Araç Değer Kaybı Dilekçesi Örneği - Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği
 37. Aracın Boyanması Değer Kaybettirir mi?
 38. Artık Çıkma Parça İle Araç Tamir Edilemeyecek
 39. Rizikonun Gerçekleşince Sigortalının Yükümlülükleri
 40. İstiap Haddini Aşmak
 41. Asılsız ve Yanlış Paylaşımları Nasıl Engellersiniz?
 42. Değer Kaybı Hesaplamasında Teminat Dışı Kalan Haller
 43. Trafik Kuralı İhlali Sonucu Oluşan Zararın Sigortalıya Rücu Durumu
 44. Araç Mahrumiyeti Tazminatı
 45. Kasko Zararların Tazmini
 46. Aracın Bakımlarının Yapılmadığı veya Geç Yapıldığı Durumlardaki Zararlar
 47. 5 Yaşını Doldurmamış Engelli Aracının Hasarı
 48. TTK Göre Sigortacının Halefiyet ve Rücu Hakkı
 49. Trafik Kanunu’na Göre İşletenin Hukuki Sorumluluğu
 50. Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu mudur?
 51. TTK 1426 bağlamında Ekspertiz Ücreti
 52. Kasko'nun Feshi
 53. Alkol veya Uyuşturucu Alarak Araç Kullanmak
 54. Ehliyetsiz Araç Kullanma
 55. Aracın Perte Çıkması
 56. Trafik İdari Para Cezası Tebliğ Sorunu
 57. Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün