Ana sayfa Sigorta Hukuku TTK 1473 – Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

TTK 1473 – Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

PAYLAŞ
TTK 1473 - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir
TTK 1473 - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir

Tüm araç sahiplerinin yapmakla yükümlü olduğu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tanımı ve bu sigorta çeşidinin kaynağı olan TTK 1473 maddesi bağlamında kısa inceleme.

Sorumluluk sigortası kavramı, TTK-1473 maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk bendi, “Sigortacı sorumluluk sigortası ile, sözleşmede aksine hüküm yoksa, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu maddeden anlaşılacağı üzere, sigortalının üçüncü kişilere verebileceği zararlardan ötürü yaşayacağı maddi kaybın sigortacı tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, sadece sigortalının uğrayacağı kayıp göz önünde bulundurulmamış, ayrıca sigortalının eylemleri sonucu zarar gören üçüncü kişilerin zararlarının da giderilmesi hedeflenmiştir. Örnek ile tanımlamak gerekirse, karayolunda seyir halindeki motorlu bir aracın işletilmesi sırasında bir kişi ölür, yaralanır veyahut başka türlü bedeni veya maddi bir zarara uğrarsa, yasalarımızca yapılması zorunlu olan, sorumluluk limitleri önceden çizilmiş olup, bu üçüncü kişilerin zararlarının tazminini hedefleyen sigorta türüdür.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinden Doğan Davalarda Görev

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here