KTK ve ZMSS Genel İşlem Şartlarına Göre Sigortacının Halefiyet ve Rücu Hakkı Uygulamada en çok tartışılan konulardan biri de, alkol veya uyuşturucu madde alan sürücülerin neden oldukları zararların, sigorta şirketince rücu edilip edilemeyeceğidir. Ülkemizdeki yaşanan trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, alkollü araç...
Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca bu araçların işletenleri sorumlu tutulamıyorsa, kişilere gelen bedensel zararlardan, Güvence Hesabı sorumludur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 107 maddesi'ni incelediğimizde, motorlu aracı çalan yada gasp eden kişi, aracı...

Must Read

Hot This Week

Past Stories