Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, aydınlatma yükümlülüğü kapsamındaki hususları sigorta ettirene yazılı olarak bildirmelidir. KKonusu ne olursa olsun, sayfalar dolusu sözleşmeler ile karşılaştığımızda, bunları tek tek okumamakta ve buna rağmen imzalamaktayız. Tabiki buna sigorta sözleşmeleri de dahildir....
KTK ve ZMSS Genel İşlem Şartlarına Göre Sigortacının Halefiyet ve Rücu Hakkı Uygulamada en çok tartışılan konulardan biri de, alkol veya uyuşturucu madde alan sürücülerin neden oldukları zararların, sigorta şirketince rücu edilip edilemeyeceğidir. Ülkemizdeki yaşanan trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, alkollü araç...

Must Read

Hot This Week

Past Stories