Ana sayfa Sigorta Hukuku Araç Değer Kaybı Dosyaları’nın Unsurları

Araç Değer Kaybı Dosyaları’nın Unsurları

PAYLAŞ
Araç Değer Kaybı Dosyaları'nın Unsurları
Araç Değer Kaybı Dosyaları'nın Unsurları

Sigorta şirketlerine “Değer Kaybı” konusunda başvuru yapmadan evvel, başımıza gelen kazaya ilişkin unsurları iyi bilmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde, yapacağımız başvuru, olumsuzlukla sonuçlanacaktır.

Bu başlık altında, sigorta şirketlerine, akabinde Tahkim veya mahkemeye yapılacak olan başvurularda, bizim kazamıza ilişkin unsurları tek tek inceleyeceğiz. Zira kaza sonrası her ne kadar aracımızın değeri piyasada düşüyor olsa da, hukuk düzeni mevcut olguya ilişkin faklı hukuki düzenlemelerde bulunabilir. Bu nedenle değer kaybı tazminat talebine etki edecek unsurları iyi bilmemiz gerekmektedir. Bunlar sırası ile;

a- Kazaya ilişkin kusur durumumuz

Sigorta şirketleri, Sigorta Tahkim Komisyonu yada mahkemeler, bilirkişilerce hesaplanan zarar miktarını, kusur oranında tazminat olarak vermektedir. Örneğin, kazada hiç bir kusurumuz yok ise, yaşanan değer kaybının tamamını, %50 kusura sahip isek, uğramış olduğumuz zararın sadece %50’sini değer kaybı olarak talep edebiliriz.

b- Hasar Tipi

ZMSS Genel İşlem Şartlarına İlişkin Tebliği’nin “Ek-1 Değer Kaybı Hesaplaması”nın Teminat Dışı Kalan Haller Üst Başlığı’nın (2) bendine göre, araç değer kaybından sigorta şirketlerinin sorumluluğuna gidilebilmesi için, araçta hasar gören parçaların, aracın iskeletine yada kaynakla iskelete bağlı olan parçaların olması gerekmekteydi. Gerekmekteydi diyorum, zira bu konuda Danıştay 15. Dairesi’nin 2015/5277 Esas nolu kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar kendisine tebliğ edilen Hazine Müsteşarlığı da bu karar konusunda sigorta şirketlerini ve Sigorta Tahkim Komisyonu’nu bilgilendirdi. Kısaca bu hüküm uygulanmakayacak! Bundan ayrı, mevcut hasarlar, mini onarım ile giderilebilen, basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp hasarları olmamalıdır.

c- Aracın başkasına devredilmemiş olması

Uygulamaya baktığımızda, kaza yapan kişilerin kimisi bu aracını biran evvel satmak istiyorlar. Oysa ki, ZMSS Genel İşlem Şartlarına İlişkin Tebliği’nin Ek-1’e göre, kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olmaması gerekmektedir. Bu şart gerçekleştiğinde sigortanın sorumluluğuna gidilememektedir. Bu durumda, ancak kazaya karışan karşı taraf sürücü/ruhsat sahibinin sorumluluğuna gidilmektedir. Bu nedenle, aracınızı satmadan evvel, sigortaya değer kaybı talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

d- Zamanaşımı

Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç hasarlarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Kaza tarihinden itibaren 2 sene içerisinde hak sahipleri, sigortaya başvurmak zorundadırlar.

e- Kilometre hesabı

Değer kaybı hesaplamalarında, aracın yapmış olduğu kilometre büyük önem arz etmektedir. Uygulamadaki hesaplama yöntemlerine göre, 165.000 km’den fazla yapmış araçlar için, sigorta şirketi nezninde bir değer kaybı çıkmamaktadır. Örneğin aynı hasara sahip iki araçtan yeni olanında değer kaybı 3000 TL olurken, 150.000 km yapmış olanın değer kaybı 300 TL’ye kadar düşmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here